Coaches & Instructors

Ayaka Kobayashi
Ayaka Kobayashi

Japanese

Chinchin (Jeannie) Fan
Chinchin (Jeannie) Fan

Mandarin

Christine (Tina) Klempin
Christine (Tina) Klempin

German

Adriana Piercy
Adriana Piercy

Spanish

Guofang (Candy) Tang
Guofang (Candy) Tang

Mandarin

Kees Meinders
Kees Meinders

Dutch

Oren Rubin
Oren Rubin

Hebrew

Mi Ok Choi
Mi Ok Choi

Korean

Piercarlo Abate
Piercarlo Abate

Italian

Young Ae Jung
Young Ae Jung

Korean

Zhouying Wang
Zhouying Wang

Mandarin